Over InPerceptie

Inzicht en Perceptie Inperceptie
Verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuigelijke informatie